Svømmeopplæring

Baby onsdagSvømmeopplæring er et tilbud til barn i alderen 5 til 11 år. Vi ønsker først og fremst å lære barnet ditt å bli trygg og selvstendig i vann og å skape mestring på en lystbetont måte.  Dette er et sosialt kurs hvor barnet ditt  har mulighet til å bli kjent med andre gjennom lek og moro i vann. Vi har to nivåer og vi ønsker at barnet skal kunne svømme 25 meter når de har fullført begge nivåene. Barna blir satt sammen i grupper etter alder og ferdigheter. På nivå 1 er målet med kurset å lære barna å være trygge over og under vann og å lære seg å flyte på mage og rygg. Når dette er på plass begynner barnet på nivå 2 hvor vi starter med svømmeteknikk.

På disse kursene er barna alene i vannet med instruktørene, og vi har alltid to instruktører i vannet.

Vil du at ditt barn skal bli tryggere i vann, få bedre svømmeferdigheter og kunne hoppe, stupe og bli kjent med andre gjennom vannlek? Meld barnet ditt på svømmekurset gjennom skjemaet nedenfor. Det er ikke bindene påmelding, og du vil få mer informasjon om kurset på e-post. Vi sees i vannet!

Navn:

E-post:

Tlf.nr:

Navn og alder på barnet:

Annet: